Tjitkse Biersteker


‘Bij aanvang van het college was de taakstelling een miljoen euro voor mijn portefeuille. Na twee jaar kan ik zeggen dat de taakstelling is behaald en dat het niet ten koste is gegaan van belangrijke voorzieningen voor inwoners. De focus in de komende periode ligt op de verdere uitwerking van wijkgericht werken met de inrichting van steunpunten en wijkteams. Ook maak ik werk van de verdere bestrijding van eenzaamheid. Hier is nog een wereld in te winnen’. Daarvoor wil ik een beleidsplan op (laten) stellen waarin duidelijk wordt wat we al (goed) doen en wat nog beter kan.’

Remco Duijnker


‘De toekomst van het Vogelasiel is veiliggesteld. Het krijgt een eigen onderkomen bij de Helderse Vallei. Ik ben er best trots op dat zo mooi is opgelost. Ook op het gebied van duurzaamheid maken we mooie stappen. De gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen bijvoorbeeld zijn een groot succes. We gaan nu vol aan de slag met het vereenvoudigen van vergunningaanvragen en het nog beter maken van onze dienstverlening, waarin meedenken in oplossingen de norm moet worden. Het burgerpanel, dat al meer dan duizend inwoners telt, wordt verder uitgebreid. Dat gaat mooie informatie op leveren over wat u als bewoner vindt van onze dienstverlening, beleid en anderen plannen. Samen werken aan de toekomst van Den Helder, daar ga ik voor.’

Heleen Keur


‘Samen doen. Dat was mijn insteek toen ik als wethouder begon. In Het Helders Akkoord staan veel onderwerpen die mijn portefeuille raken. Zaken die Den Helder mooier en sterker moeten maken. Zaken die je als wethouder niet alleen kunt doen maar samen. Samen met de raad, het college, de ambtenaren, de regio, de partners in de stad. Dit tussenrapport geeft een goed overzicht van wat er de afgelopen twee jaar samen tot stand is gekomen en in gang is gezet op het gebied van wonen, cultuur, bereikbaarheid, omgevingsvisie, parkeren, toerisme en landbouw. Maar we zijn er nog niet. We moeten straks met elkaar de schouders eronder zetten om de projecten verder op te pakken en af te ronden. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. We doen het immers samen!’

Pieter Kos


‘Den Helder gaat van krimp naar groei. En dat biedt kansen. We zijn een stad met goede scholen, prima kansen op werk, een rijk sportief en cultureel leven en prachtige natuur, waar de huizen nog betaalbaar zijn. Ondernemers, Koninklijke Marine en maatschappelijke partners staan volledig achter dit nieuwe perspectief op onze stad. Samen gaan we dit verder ontwikkelen en, heel belangrijk, ook de rest van Nederland overtuigen.’

Jeroen Nobel


‘Samen staan we sterk. Daar moet ik aan denken als ik het resultaat zie van het filmpje van Kbaal over Den Helder. Ik schrijf dit in een tijd dat we allemaal bezig zijn met de gevolgen van het Coronavirus waar veel van ons gevraagd wordt en we meer dan ooit behoefte hebben aan verbondenheid. Waar vertrouwde plekken als horeca, winkels en verenigingen verplicht een stap terug doen, zien we buurten, scholen en zorginstellingen juist samen nieuwe initiatieven starten. Ondanks de afstand werken we meer samen dan ooit. Houden we elkaar vast. Nu, maar juist ook straks is dat belangrijk, zodat we er samen weer bovenop komen. Dat houdt Den Helder leefbaar, dat maakt Den Helder sterk, want samen zijn we onverslaanbaar.’

Kees Visser


‘We hebben veel kunnen realiseren binnen de financiële ruimte die we hebben. Zoals de ontwikkeling van de haven, het beheer en behoud van ons erfgoed en onze dienstverlening op het gebied van jeugd, ondersteuning, werk en inkomen. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte, zodat deze schoon, heel en veilig is. We hebben bovendien nog wat geld overgehouden hebben voor volgende jaren. We hebben de ambitie om de doelen uit het Helders akkoord daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat we ook de tweede helft van deze coalitieperiode blijven investeren in de toekomst van onze stad. We investeren in onze culturele voorzieningen, in de zorg van inwoners, in de haven en het klimaat. De richting om de positieve ontwikkeling van Den Helder vast te houden, staat voorop.’

Peter de Vrij


De afgelopen periode is het college erin geslaagd om een integraal sociaal beleid neer te zetten en onze zorgteams in de wijken te positioneren. We zijn er in geslaagd om de gesloten jeugdzorg om te vormen naar een meer open voorziening. Daar ben ik zeer blij mee en daar gaan we mee door. Ik ben ook blij met de praktijkondersteuners die we inzetten bij de huisartsenpraktijken in Den Helder. Het ondersteunt de huisartsen en kan de verwijzingen naar zwaardere zorg naar beneden brengen. De komende tijd heb ik plannen voor de intensieve zorg die wij aan een aantal gezinnen in Den Helder bieden. En ik maak een vuist tegen armoede: voor een afname van het aantal inwoners met problematische schulden en zodat minder inwoners in Den Helder leven in armoede.

Michiel Wouters


‘Al ziet men kerk en toren staan dan is de reis nog niet gedaan’. Dit nautische gezegde geeft aan dat we er ogenschijnlijk bijna zijn maar dat je nog wel even moet zorgen veilig langs de kade te komen. De herstructurering en vernieuwing van de binnenstad is sinds 2007 gaande en was als project vrijwel afgerond in 2018. Het was echter duidelijk dat er nog wel wat moest gebeuren om een echte aantrekkelijke binnenstad te realiseren. De plannen zijn gemaakt en de realisering is in gang gezet om ook de rafelranden te vernieuwen. Er is zicht op afronding.

Volgende pagina: Contact