Voorwoord


Jeroen Nobel Burgemeester

"Sinds 2018 hebben we als college vele mooie projecten kunnen oppakken en uitvoeren."

Toen de gemeente Den Helder het coalitieprogramma 2018-2022 uitbracht kon zij nog niet vermoeden dat twee jaar later de wereld als geheel op zijn kop zou staan vanwege het coronavirus. Over de hele wereld zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen. Maatregelen die grote invloed hebben op ons dagelijks leven. De vrijheid en vanzelfsprekendheid om elkaar te kunnen ontmoeten is beperkt en de financiële gevolgen van deze crisis zijn voor vele mensen direct voelbaar. Zo ook in Nederland. Het treft werknemers, ZZP’ers, en ondernemers in hun inkomen en bestaanszekerheid. Naast de maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft om de financiële gevolgen van deze crisis te compenseren heeft het college, op voorstel van de voltallige gemeenteraad, een fonds beschikbaar gesteld om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken Sinds 2018 hebben we als college vele mooie projecten kunnen oppakken en uitvoeren. Zoals de bestrijding van armoede, de start van een nieuwe erfgoedorganisatie, de opening van het Jongerenpunt op Willemsoord en de ontwikkeling van het maritieme cluster. In deze Tussenbalans vindt u een realistisch beeld van de voortgang in de uitvoering van het Helders akkoord. Als college van burgemeester en wethouders staan we voor de uitdaging om ook de laatste twee jaar van deze coalitieperiode oplossingen aan te dragen voor de uitdagingen waar de gemeente voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met de gemeenteraad, ondernemers, inwoners, verenigingen en alle andere partijen in Den Helder. We komen ook door deze crisis heen. En dat zullen we samen doen. Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Jeroen Nobel Burgemeester

“In deze Tussenbalans vindt u een realistisch beeld van de voortgang in de uitvoering van het Helders akkoord.”

Inleiding


In het Coalitieprogramma 2018 – 2022 van juni 2018 zijn de prioriteiten en ambities voor de stad Den Helder vastgesteld. Daarbij zijn vier programma’s geformuleerd: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Zorgzame gemeente 3. Vitale gemeente 4. Leefbare gemeente Inmiddels is de helft van de looptijd van het coalitieprogramma verstreken: een moment om een tussenbalans op te maken. Dit document schetst de voortgang in de uitvoering van de ambities uit het Helders akkoord en laat zien wat er al bereikt is en waar nog uitdagingen liggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor een compacte opzet van deze tussenbalans. De voortgang is geschetst vanuit het perspectief van de gemeentelijke organisatie. De cursieve teksten zijn quotes uit dat akkoord. De inhoud is samengesteld langs de lijn van de vier hierboven genoemde programma’s. In aanvulling daarop is ook een financiële paragraaf toegevoegd.

Volgende pagina: Bestuurlijke vernieuwing