Vitale gemeente

Haven

De haven en luchthaven spelen een essentiële rol in het behouden en versterken van de werkgelegenheid.

Civiel – Militaire samenwerking

Een intensieve samenwerking op het gebied van werkgelegenheid biedt mogelijkheden voor de lokale economie en wordt daar waar mogelijk actief onderzocht en ondersteund.

Stedelijke vernieuwing

Den Helder krijgt een toegankelijk, drukbezocht, levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord).

Woningbouw en Helders Perspectief

Detailhandel

De winkelcentra in de wijken zijn van belang voor de dagelijkse boodschappen en als ontmoetingsplek in de wijk.

Parkeren

Om het parkeren in de binnenstad te reguleren, kiest deze coalitie voor de variant Blauwe Zones.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde om deze ambities waar te maken.

Agrarische sector en buitengebied

De agrarische sector levert een grote bijdrage aan de gemeente Den Helder. De toekomst van de agrarische sector met groei en overdracht aan de nieuwe generatie verdient blijvend steun.

Vestigingsklimaat

Werkgelegenheid is essentieel voor onze stad, vooral een stijging hiervan. Het vestigingsklimaat van Den Helder is afhankelijk van bereikbaarheid, de toekomst van de haven en de stedelijke vernieuwing en stadspromotie.

Toerisme

Toerisme is een belangrijke pijler van de economische ontwikkeling van Den Helder en gaan we verder met (regionale) partners ontwikkelen.

Regionale samenwerking

De opgaven die de regio heeft vraagt om samenwerking, om met vereende krachten de sociaal maatschappelijke en economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Volgende pagina: Leefbare gemeente