Crisismanagement is eenvoudiger dan Projectmanagement

Het aantal mensen dat door het COVID-19-virus op een Nederlandse IC ligt, is gelukkig aan het dalen, zelf dusdanig dat de eerste maatregelen zijn versoepeld. De druk op de zorg, de impact op onze samenleving en de onzekerheid zullen echter nog lang bij ons zijn. Een paar weken geleden vroeg ik aan collega-bestuurslid Steven Nijhuis of er onderzoek is gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen crisismanagement en projectmanagement. Steven, die over dit onderwerp ook een artikel schreef in deze Projectie, gaf aan dat de belangrijkste rode draad in de literatuur is dat er in crisismanagement vaak (groot) tekort is aan middelen; bij projectmanagement is er vaak tekort aan geld wat leidt tot een mild gebrek aan middelen. Een interessant punt, dat ook werd aangehaald in een blog op projectmanagementindezorg.nl, door Daniël Jolink en John van Rouwendaal:

“Als projectmanager in de zorg ben je altijd bezig met het ‘managen van schaarste’; te weinig tijd, te weinig geld, te weinig resources, te weinig criteria om de prioriteiten te bepalen. Te veel wensen, te veel urgente zaken, te veel stakeholders, te veel afdelingen die allemaal om prioriteit vragen. Te onduidelijke specificaties, te trage besluitvorming, te veel inbreng van stafafdelingen.” Feitelijk is schaarste de bottleneck in beide situaties. Opmerkelijk is echter dat het lijkt dat op het moment dat voor iedereen de urgentie glashelder is, de slaagkans van het wegnemen van de bottleneck enorm toeneemt. Als de coronacrisis iets aantoont, is het dat we veel onmogelijk geleken zaken onder druk wel voor elkaar krijgen. Veel zaken blijken veel eenvoudiger om te regelen, besluitvorming is sneller dan ooit, de lijnen binnen en tussen de silo’s zijn korter en we kunnen samenwerken. Zo zien ook Jolink en Van Rouwendaal. Dat brengt mij bij de stelling dat, anders dan wat je in eerste instantie zou denken, crisismanagement eenvoudiger is dan projectmanagement. De crisis in zichzelf zorgt namelijk voor urgentie, focus en begrip bij teamleden en mensen rondom de crisis. Iets wat bij veel “gewone” projecten niet vanzelfsprekend is. Als veranderprofessionals zullen we ons hier erg bewust van moeten. We zullen ervoor moeten zorgen dat ook zonder een crisis urgentie, focus en begrip in goede handen zijn. Daar staan wij als IPMA-NL voor. We werken er iedere dag aan om alle veranderprofessionals hierin te ontwikkelen en ondersteunen.

Marcel Vilain

Voorzitter IPMA-NL