BOEK

Top 8 projectmanagement-boeken van 2019

BOEK

Top 8 projectmanagementboeken van 2019

De laatste editie van Projectie in 2019 is een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Er zijn vele, diverse boeken de revue gepasseerd. Van Haren Publishing stelde deze top 8 projectmanagementboeken voor ons samen. Welke staan er op dit lijstje? En zijn misschien dus wel interessant om nog snel voor Kerst te vragen of op je lijstje moet goede voornemens voor 2020 te zetten?

Titel: Agile Scrum Handboek
Auteurs: Nader K. Rad en Frank Turley

Agile Scrum Handboek

Dit is een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen gids voor iedereen die het Agility concept en het Scrum framework wil leren. Het behandelt de onderliggende concepten en principes, samen met Scrum rollen en verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artifacts en schalingsbenaderingen. Ook komen algemene praktijken en technieken aan de orde.


Dit boek is in lijn met het certificeringsprogramma van EXIN Agile Scrum Foundation.


Titel: Agile focus in besturing
Auteurs: Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman


Agile focus in besturing

Door: Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman

Hoe bestuur je een wendbare organisatie, of beter, hoe bestuur je een organisatie naar een blijvende wendbare organisatie?

  • Ben jij lid van het Managementteam (MT) of lid van de directie die de noodzaak tot verandering in besturing ziet, die de urgentie voelt om daar iets aan te doen en gehoor hiervoor wil vinden bij de collega leden van het MT of directie?
  • Ben jij een coach in een organisatie die beweging richting een wendbare organisatie vooral bottom up ziet groeien, een beweging waar je de top down beweging aan toe wil voegen?

In deze pocketguide vind je een praktische methode hoe dit aan te pakken. Besturen in een steeds sneller veranderende wereld. Met de waan van de dag die vaak veel aandacht vraagt en die je kan afleiden van de te behalen resultaten. De auteurs gaan in op het operationaliseren van de strategische organisatiedoelen en daarmee het besturen van de gehele organisatie.


Titel: Scrum Wegwijzer - Een kompas voor de bewuste reiziger
Auteur: Gunther Verheyen


Scrum Wegwijzer - Een kompas voor de bewuste reiziger

Deze Scrum Wegwijzer bevat alle essentiële informatie over het meest toegepaste framework voor Agile softwareontwikkeling.

Dit boek beschrijft alle regels en rollen van Scrum, vanuit een diepgaande beschrijving van de principes en fundamenten van Scrum. Het boek legt veel nadruk op het begrijpen van de regels van Scrum, het waarom. Het boek voegt echter ook historische context toe, en eindigt met een beschouwing over de toekomst van Scrum.


Titel: De complete projectmanager
Auteur: Roel Wessels


De complete projectmanager

Dit boek gaat over het hoe van projectmanagement en hoe je als projectmanager met een proactieve houding ook in moeilijke situaties regie houdt. Hoe je een beïnvloeder wordt van de weg naar het resultaat, van je omgeving, van je team én van je eigen effectiviteit.


Er wordt steeds meer verwacht van de projectmanager. Uitdagende doelstellingen, hoge druk op kosten en doorlooptijden, verschillende belangen van stakeholders en vele afhankelijkheden tussen deelprojecten zorgen voor een steeds grotere complexiteit. En dat in een omgeving waarin veranderingen en onzekerheden de standaard geworden zijn. Daarbij dient het creatieve vermogen van de kenniswerker maximaal te worden benut, wat vraagt om minder hiërarchische organisatievormen en multidisciplinaire samenwerking. Het beschikken over projectmanagement-vaardigheden wordt hierdoor belangrijk op bijna alle niveaus in de organisatie.


Door alle uitdagingen groeit de vraag naar allesomvattende methoden en maakt Agile een enorme opmars. Anderzijds is er juist in de toegenomen complexiteit behoefte aan eenvoud. Daarover gaat dit boek. Terug naar de kern, in staat zijn om de nuttige elementen uit verschillende methoden te combineren en aandacht geven aan het allerbelangrijkste: de mens achter de projectmanager!


Titel: PMI’s PMBOK® Guide in een notendop
Auteurs: Thomas Wuttke en Anton Zandhuis


PMI’s PMBOK® Guide in een notendop

Dit pocketboek is een samenvatting van ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’, beter bekend als ‘PMBOK® Guide’. Het geeft een snelle introductie en een gestructureerd overzicht van dit populaire raamwerk voor projectmanagement en verduidelijkt ook de mogelijke integratie van agile principes in projectmanagement. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de PMBOK® Guide 6th edition uit 2017.


Het is bestemd voor iedereen die de PMBOK® Guide wil leren kennen of meer te weten wil komen over een systematische aanpak van projectmanagement, ook bij het werken in agile of hybride projectomgevingen. Het boek is ook handig voor projectopdrachtgevers en projectteamleden in een projectomgeving die als basisreferentie de PMBOK® Guide gebruiken.


Titel: Projectmanagement op basis van ICB versie 4
Auteurs: Bert Hedeman en Roel Riepma


Projectmanagement op basis van ICB versie 4

Dit handboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4’ vervangt het zo succesvolle handboek ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’. Ook deze nieuwe versie is weer bedoeld voor alle projectprofessionals zoals projectmanagers, teammanagers en PMO-medewerkers als ook voor al diegenen die projecten moeten aansturen, zoals opdrachtgevers en andere leden van de projectstuurgroep.

De inhoud is gebaseerd op de Individual Competence Baseline version 4 (ICB4) van de International Project Management Association (IPMA) en beschrijft alle vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele competenties voor de projectprofessional zoals deze zijn gespecificeerd in de examengids van IPMA Nederland.


Daarmee is dit handboek ook een uitstekende basis voor allen die zich willen voorbereiden op de verschillende examens die verplicht zijn voor de IPMA projectaccreditaties:

Tenslotte is het boek een uitstekend naslagwerk voor ieder die zich wil verdiepen in het vakgebied van projectmanagement of die de projectmanagementonderwerpen waar hij of zij tegenaan loopt er nog een keer op na wil slaan.


Titel: Projectmanagement op basis van IPMA-D
Auteurs: Bert Hedeman en Roel Riepma


Projectmanagement op basis van IPMA-D

De inhoud van de tweede druk van dit boek is aangepast aan de in 2016 gepresenteerde version 4 van de Individual Competence Baseline van IPMA, kortweg de ICB4. In deze ICB4 wordt vier competentieprofielen gespecificeerd, die aansluiten op het internationale certificeringsprogramma van IPMA, namelijk IPMA-D t/m IPMA-A. Dit boek is gebaseerd op het competentieprofiel voor IPMA-D. Hierin wordt evenwichtig aandacht besteed aan het vak projectmanagement, aan de omgevingen waarbinnen dat vak wordt uitgevoerd en aan persoonlijk leiderschap.

In de ICB4 worden in totaal 29 competenties beschreven, verdeeld over drie clusters:

● Vaktechnische competenties

● Gedragsmatige competenties

● Contextuele competenties

Daarmee biedt dit boek alle basiskennis die je nodig hebt om het vak projectmanagement te leren kennen. Het is een toegankelijk boek voor startende projectmanagers.


Titel: PRINCE2® Editie 2017 - Pocket Guide
Auteurs: Bert Hedeman en Ron Seegers


PRINCE2® Editie 2017 - Pocket Guide

  • Deze pocket guide geeft een samenvatting van de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2® Editie 2017. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting van de principes, processen en thema’s bij deze populaire methode.
  • Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode PRINCE2 wil leren kennen of een methodische aanpak voor projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel voor leden van een projectteam bij een project waar PRINCE2 wordt toegepast. Ook kan het boek worden gebruikt als leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen.

Volgende artikel: Impact