Impact

Coaching for Project Professionals

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Afgelopen zomer startte IPMA–NL de pilot “Coaching voor Project Professionals”. Inmiddels zijn de eerste coachees al flink op weg met hun coachvraag. Tijd om de eerste ervaringen te delen. Zelf ook meedoen? Met de periode van de goede voornemens in aantocht verlengen we de aanbieding tot in het nieuwe jaar. De eerste 10 aanmeldingen doen mee met een gereduceerd tarief.

De coaching wordt gedaan door professionals die zelf ook het vak uitoefenen van project- of programmamanagement. De coaching richt zich op de leider van een project of programma die aan de hand van zijn of haar coachvraag verdiepend inzicht in gedrag krijgt. Op basis van toepassing en ervaren in de praktijk neemt de effectiviteit van gedrag en daarmee van de project professional toe.

Reflectie en intervisie

Door: Taco Terpstra, Senior Projectmanager, Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

In juni van dit jaar las ik op de website van IPMA over een pilot “coaching voor professionals”. Dit had gelijk mijn interesse en vervolgens heb ik mij aangemeld, hoewel ik op dat moment nog niets eens voor mijzelf een duidelijke coachingsvraag had gesteld.


Sinds augustus coacht Peter van Wijk mij in deze pilot en zijn we al zes coachingsessies verder. Ondertussen is mijn coachingsvraag uitgediept en scherpen we deze nog continu aan. Waar mijn behoefte lag is het nog meer meenemen en verbinding leggen met en tussen mijn projectleden en stakeholders.


Ondanks dat ik al geruime tijd projectleider ben, ben ik er steeds meer en meer van overtuigd geraakt dat het maken van verbindingen met en tussen projectleden en betrokkenen mij als projectleider nog effectiever kan maken in het aansturen van de complexe projecten en trajecten waar ik aan meewerk.


Daar waar ik bijvoorbeeld in mijn eerste jaren voornamelijk op inhoud stuurde, zijn nu zaken als Belbin’s teamrollen, teamvormingsprocessen en communicatieaspecten een steeds grotere rol gaan spelen. Het klinkt waarschijnlijk als een open deur, en de meeste van deze theorieën zijn mij al bekend, maar toch had ik schijnbaar een trigger nodig om er meer bewust mee te leren omgaan. De opzet van dit coachingstraject geeft mij de mogelijkheid om mij hier verder in te bekwamen en kennis te maken met nieuwe theorieën, modellen, praktische toepassingen en nieuwe inzichten opdoen.


De coachingsessies hebben meer het karakter van reflectie en intervisie en het is duidelijk een voordeel dat zowel de coach als de coachee beide min of meer dezelfde achtergrond delen. Ik kan dan ook coaching door en voor professionals zoals IPMA het nu heeft opgezet aan collega IPMA-professionals aanbevelen.

Tijdens het IPMA jubileumfeest won Terpstra de Gouden IPMA Projectmanager van het jaar Award

Exclusief voor IPMA-leden: Coaching voor Project Professionals

Binnen IPMA staat competentieontwikkeling centraal. Een competentie is het latente vermogen van een persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie. Competenties vormen een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag en zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen. Bij elke competentie kun je een overzicht maken van het gedrag dat iemand kan laten zien waaruit blijkt dat hij/zij over de competentie beschikt. Het vertonen van competent gedrag vereist de wil en motivatie om de competentie ‘in te zetten’ alsmede een houding/opvatting die het inzetten van de competentie stimuleert.

In relatie tot competentieontwikkeling zijn de volgende invalshoeken relevant:

  • Kennis gaat over weten. Met kennis wordt bedoeld datgene wat iemand geleerd heeft over feiten en verhoudingen, en over technieken en procedures binnen een bepaald domein. Kennis kan opgedaan worden in trainingen, door te lezen etc.
  • Vaardigheid gaat over kunnen. Vaardigheden worden opgedaan in de praktijk en door oefening in gesimuleerde praktijkcontexten. Ervaring speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Gedrag gaat over doen. Of iemand ook daadwerkelijk iets gaat doen heeft enerzijds te maken met zijn/haar persoonskenmerken, anderzijds met zijn/haar motivatie en drijfveren. Gedrag kan ontwikkeld worden door coaching.

Project Coaching

Voor kennis en vaardigheden bestaan vele opleidingen waar je als projectmanager uit kunt kiezen. IPMA-NL wil nu ook begeleiding gaan aanbieden op het gebied van gedrag in de vorm van Project Coaching. Deze coaching richt zich op de leider van een project of programma die aan de hand van zijn of haar coachvraag tussen 5 en 10 sessies verdiepend inzicht in gedrag krijgt. Door coaches die zélf ook ervaren project professionals zijn.

Ons zichtbare gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door onze drijfveren, normen, waarden en overtuigingen. Van ons denken en voelen zijn we ons in het dagelijks werk vaak minder bewust, maar die spelen op de achtergrond een belangrijke rol. Deze onzichtbare lagen kunnen versterkend én blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag. Door meer bewustzijn op de diepere lagen ontstaan mogelijkheden om hierin te veranderen richting gewenst gedrag.

Aanbieding

Deze speciaal voor IPMA-leden aangeboden coaching hebben we afgelopen zomer als pilot aangeboden aan een steekproef. We willen dit unieke aanbod nu verlengen door het aan alle IPMA-leden aan te bieden aan de eerste 10 leden die zich hiervoor als eerste aanmelden.

Belangrijk! Voor deze aanbieding geldt een sterk gereduceerd tarief van € 500,- excl. BTW voor maximaal 8 coachsessies. Dat is ca. een derde van de normale kosten voor een coachtraject!

Maak kennis met deze nieuwe en unieke mogelijkheid om gecoacht te worden door ervaren coaches die zelf ook project professional zijn.

Wil jij je aanmelden? Dit kan via onderstaande knop. De aanbieding sluit na de eerste 10 aanmeldingen.

N.B. Als je zelf ook ervaren en erkend coach bent en je hebt interesse om toe te treden tot de IPMA-coach community, laat dat dan via dit e-mailadres weten: secretariaat@ipma.nl

Volgende artikel: Rewind