TOOLING


Eén versie van de waarheid

Het afgelopen jaar hebben we in deze rubriek Tooling allerlei verschillende projectmanagementtools voorbij zien komen; o.a. LEAN Planning, het Sodexo Project Management Framework, Project Online, Fortes, Jira en Primaned. Ook de IPMA PMO Community heeft zeker niet stilgezeten. Wat hebben ze het afgelopen jaar gedaan? En waar kijken ze naar uit voor 2020?

Over de auteur: Getjan Lammers is een Project Manager en Agile Professional die actief is in Supply Chain, Logistiek en Healthcare op gebied van project- en portfoliomanagement. Als Atlassian professional en Changepoint global implementation partner ziet hij bedrijven als insider via een uitvoerende rol. Hij is 2 meter lang, gelukkig, gezond en nu werkzaam voor Descartes Systems Group.

In de PMO Community worden actuele vraagstukken besproken, met name van meer operationele aard. Een aantal keren per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd bij de thuisbasis van een van de leden. Hierbij hoort dan vaak een rondleiding, de bespreking van een vooraf afgesproken thema en is er afsluitend tijd voor netwerken. In 2019 zijn onder andere Jira, Changepoint, Daptiv, Primavera, Clarizen en enkele zelfgemaakte systemen aan bod gekomen; tools die worden gebruikt door bij de community betrokken organisaties als Prorail, Arriva, Antea Group en Sodexo. Tooling blijft een hulpmiddel dat je snel inzicht geeft.


Overal dezelfde blik op het project

Vooral de mogelijkheid tot het snel inrichten van een dashboard bij sommige tools bleek grote voordelen op te leveren. We merken dat dat iets is waar niet alleen projectmanagers maar ook PMO’ers behoefte aan hebben. Daarnaast zijn uiteraard ook het snel boven water krijgen van informatie en het delen van die informatie sleutelaspecten van tools.

Er is maar één versie van de waarheid. Ongeacht je rol moet je dezelfde blik op het project hebben, dezelfde gegevens te zien krijgen. En daar kan tooling bij helpen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor PMO’ers; elke projectprofessional wil graag toegang tot de juiste informatie. In 2020 werken we vooral aan hoe we dat voor aangesloten bedrijven helder kunnen maken.


Exchange en support

Eén van de doelen van de PMO Community afgelopen jaar was verder het uitwisselen van kennis (exchange) en het bieden van ondersteuning aan mensen die vanuit een PMO werken op het gebied van nieuwe technieken (support). Daarom hebben we onder andere gekeken naar de PMO Maturity Cube en hebben we Liberating Structures toegepast in onze ontmoetingen. Op die manier konden we zo snel en efficiënt mogelijk informatie en relevante kennis boven water krijgen. Zo stellen we je in staat zelf te werken en knutselen aan het verbeteren van je Project Management-vaardigheden. Bovendien brengt het je PMO naar een nieuw volwassenheidsniveau.


Wat brengt 2020?

Samenwerken staat centraal in onze community en dat blijft het ook in 2020. Een van de tools die we komend jaar zullen gaan uitdiepen is MS Project en de daarbij horende Office 365-omgeving. We duiken in de mogelijkheden van deze tool. Hoe worden projecten daarin opgezet en vooral; hoe draagt deze tool bij aan het zo efficiënt mogelijk samenwerken? We houden de focus op de ontwikkelingen en de volwassenheid van PMO en daar zijn tools voor nodig. Ook het ondersteunen van innovatie in onze organisaties blijft een van de speerpunten. We hebben namelijk gezien dat daar waar bedrijven zich bezig houden met innovatie, de ontwikkeling en opzet van projecten en PMO’s zich in gelijke tred ontwikkelt.

2019 was een mooi jaar voor de PMO Community. Een speciale ontwikkeling is dat twee gemeentelijke PMO’s aansluiting bij ons zoeken. Zo hebben we nu een breed palet verschillende organisatietypes in de community. We hebben veel geleerd, zowel van elkaar als met elkaar en we kijken uit naar een mooi 2020 vol nieuwe leerzame ontmoetingen.


Wil je ook net als Tatiana Constandse, Arjan Grevengoed, Gert Jan Waterlander, Laura de Fost, Carla Huberts, Sebastiaan Schilperoort, Kristi Verlinde, Marco Clausing, YeeMi Wong, Joost Middelkoop en Marijke Hugens meer leren over tools en PMO? Neem dan contact op met Getjan Lammers via +31.6.10936602 of getjan.lammers@kpnmail.nl.


Wat wil jij weten?

In de komende Projecties hebben we een speciale rubriek gereserveerd waarin we aandacht zullen besteden aan projectmanagementtools. Ons doel is om gebruikerservaringen te delen. Leveranciersinformatie is immers wel beschikbaar. Maar hoe werkt het echt? Hoe staat het met het gebruiksgemak? Waar zitten de aandachtspunten bij de implementatie? Wat als je met zowel lineaire als iteratieve projecten te maken hebt? Wat zijn de alternatieven?


Geef ons aan wat je vragen zijn, welke tools je graag besproken zou willen hebben. Of, als je je eigen ervaringen met een bepaald hulpmiddel wilt delen, geef aan of je zelf een stuk(je) zou willen schrijven of liever hebt dat we daarvoor langskomen om je verhaal te komen halen. Een tool kan een bekend planningspakket als MS Project zijn, een minder bekend hulpmiddel om de scope te beheren zoals Relatics of zelfs een zelf ontwikkeld dashboard zijn dat de informatie uit verschillende bronnen in één oogopslag beschikbaar maakt. We zijn vakgenoten, laten we zoveel mogelijk kennis met elkaar delen om samen tot betere projecten te komen!

Volgende artikel: Colofon