BOEK

Project Management – een beknopte inleiding

BOEK

Project Management – een beknopte inleiding

Titel: Project Management – een beknopte inleiding
Auteur: Rik Manhaeve

Anders dan de titel suggereert, is dit boek geen beknopte inleiding op projectmanagement, maar een beknopte inleiding op een aantal veelgebruikte projectmanagementmethodes. Het bevat achtereenvolgens beschrijvingen van PMBOK, Prince2, Agile en Disciplined Agile Delivery (DAD). Hoewel een aantal van deze methodes voor een grote diversiteit aan projecten inzetbaar is, beschrijft Manhaeve ze vanuit de visie van IT-projecten. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn achtergrond: hij heeft een master in IT en heeft meer dan dertig jaar ervaring in de ontwikkeling, de analyse en het ontwerp van informatiesystemen.

Het eerste hoofdstuk is een algemene introductie op projectmanagement. Het beschrijft kort de fasen van een project, startend bij de ideefase en eindigend bij de evaluatie. Dit zal iedere projectmanager bekend voorkomen. Misschien dat dit hoofdstuk een aantal nieuwe zaken bevat voor de beginnende projectmanager, maar deze zal waarschijnlijk ook elders (tijdens een training of tijdens het eigen maken van een bepaalde methode) deze kennis op kunnen doen. Soms werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld, bijvoorbeeld bij een tabelletje met mogelijke modellen die de uitvoering van een project kunnen ondersteunen – een aantal daarvan kende ik niet. Helaas werd ik direct daarna teleurgesteld: er werd vermeld dat het grootste deel van deze modellen niet in het boek behandeld werd, deze zouden buiten de scope van het boek liggen. Waarom dan een dergelijk lijstje opnemen?


Vervolgens worden de eerder genoemde methodes behandeld, steeds één hoofdstuk per methode. Dat gebeurt wel wat onevenwichtig. Met name PMBOK komt er nogal bekaaid vanaf; het krijgt in het boek slechts tien pagina’s. Bovendien wordt uitgegaan van versie 4 uit 2004, terwijl we inmiddels versie 6 hebben. Manhaeve maakt zich er wat makkelijk vanaf door te verwijzen naar een boek over PMBOK als je meer wilt weten.


Prince2 komt al iets beter uit de verf, maar het hart van Manhaeve ligt duidelijk bij Agile. Hier is bijna de helft van het boek aan besteed. Binnen Agile onderscheidt Manhaeve XP (Extreme Programming), Feature Driven Development, Crystal methoden en Scrum. De eerste drie krijgen ieder een kwart pagina, waar je niet veel wijzer van wordt, maar dan volgen er zo’n 40 pagina’s waarin Scrum gedetailleerd beschreven wordt. Dat is het sterkste gedeelte van het boek. Iemand die zich snel de basisbegrippen van Scrum eigen wil maken, kan hier prima mee uit de voeten.


Vervolgens worden Prince2 en Agile in elkaar geschoven. Manhaeve is (terecht) van mening dat beide methodes elkaar goed kunnen aanvullen, en hij geeft aan waar in het Prince2-proces Agile technieken kunnen worden gebruikt. Dit hoofdstuk had voor mij echt een meerwaarde en dit had best wel wat uitgebreider gemogen.


Na een nog wat plichtmatig verhaal over DAD sluit Manhaeve af met een casus over een gemeentebibliotheek waarvan de automatisering vernieuwd moet worden. In deze casus wil hij laten zien hoe de verschillende projectmanagementmethodes zijn ingezet om de sterke punten van iedere methode te gebruiken. Dit is iets dat mij aansprak, ik ben zelf ook vaak aan het ‘cherrypicken’ uit verschillende methodes in verschillende fases van een project. Het is jammer dat Manhaeve in de uitwerking toch weer kiest voor Scrum met een vleugje Prince2.


Manhaeve heeft dit boek in eigen beheer uitgegeven. Er is dus (waarschijnlijk) geen eindredacteur geweest die alles nog eens heeft nagelopen, of een uitgever die een kwaliteitscheck heeft gedaan. En dat laat zich helaas goed zien. Er staan verschillende schrijffouten in het boek, de zinnen lopen niet altijd goed en de tekst roept soms meer vragen op dan antwoorden. Over Feature Driven Development schrijft Manhaeve: “Deze methode vertrekt vanuit een globaal maar niet gedetailleerd model. Hieruit volgt dan een lijst met features (een soort productkenmerken, grote behoeften maar ze kunnen ook kleiner in omvang zijn).” Globaal maar niet gedetailleerd, groot maar ook kleiner – bent u er nog?

Het boek is voorzien van een groot aantal afbeeldingen. Van sommige afbeeldingen heb ik het idee dat ze uit andere publicaties afkomstig zijn: ze zijn opeens in het Engels of ze zien eruit alsof ze al een aantal keren gekopieerd zijn. Waar deze afbeeldingen uit afkomstig zijn en of Manhaeve toestemming heeft om deze te gebruiken, wordt niet vermeld.


Kortom, het boek is vooral bruikbaar als een inleiding op Scrum. Eventueel zou het nog gebruikt kunnen worden door mensen die behoefte hebben aan een korte omschrijving van de meest gangbare projectmanagementmethoden, hoewel deze mensen waarschijnlijk beter geholpen zijn met de vele goede websites die hierover zijn. Samen met de slordige afwerking van het boek brengt mij dat tot de conclusie dat het boek niet veel toevoegt aan de al bestaande boeken over projectmanagement.

Over de recensent:

Petra Otten (petra.otten@wur.nl) werkt als projectmanager bij de bibliotheek van Wageningen University & Research (WUR), waar ze vooral projecten op het snijvlak van bibliotheekdiensten en IT leidt. Ze heeft een bibliotheekopleiding gedaan, diverse IT-trainingen gehad en heeft een master in Cultuurwetenschappen. Petra is IPMA-D gecertificeerd en heeft de Lean Green Belt.

Volgende artikel: Impact