BOEK

PMC Next

BOEK

PMC Next

Titel: PMC Next
Auteurs: Santen & Van Goor

Projectmanagement als veranderkundige opgave

Programmatisch creëren als methode zag het daglicht in 1998. Met PMC Next (2019) willen de auteurs hun opgedane ervaringen verwerken in de methode.


Een project wordt gedefinieerd als een collectief creatieproces, waarbij individueel commitment centraal staat. Kenmerkend voor de methode is de "lemniscaat", een achtvormige kromme die symbool staat voor oneindigheid en voor de wisselwerking tussen tegengestelde krachten. In deze methode zijn dat de voedingskracht (Zij-kant), met onder andere impact van het project en voor wie je het doet; de persoonlijke kracht (Ik-kant), met onder meer keuzes maken en verbinding; de samenwerkingskracht (Wij-kant), met bijvoorbeeld cultuur en co-creatie; en de vormkracht (Het-kant), met zaken als de projectopdracht en structuur. Nieuw in dit boek is de Globe-kant (de omgevingskracht), waar het gaat om de impact van het project op de samenleving en de cultuur rond projecten. De lemniscaat wordt hier hergebruikt als hulpmiddel voor cultuuranalyse.


Onder "Creatie" worden de fasen van een typisch PMC-project beschreven, te weten Initiatie, Definitie, Uitvoering en Nazorg. Daarin wordt een scala aan technieken, evenementen en aandachtsgebieden gegeven. Beschreven worden bijvoorbeeld de rollen van opdrachtgever en projectleider inclusief hun relatie. Het collectieve en creatieve en het commitment, uit de projectdefinitie, komen volop aan bod bij onderwerpen als co-creatie, collectieve intake en creatief structureren. Een belangrijk evenement is de Project Start-Up (PSU). Instrumenten die hier de revue passeren zijn de collectieve intake, waarbij opdrachtgever en teamleden met elkaar van gedachten wisselen; het projectcontract, tussen opdrachtgever en projectleider; de krachtenveldanalyse, een nuttige techniek om de belanghebbenden in kaart te brengen; en de risicoanalyse. In het contract wordt onder Projectdefinitie naast aan het resultaat ook expliciet aandacht besteed aan de impact van het project: wat gaat er concreet veranderen, en waarom? Het bevat ook beheersplannen voor tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie. Onder communicatie wordt onder meer de agenda gegeven van de projectvergadering, met als eerste punt een check-in.


Het hoofdstuk "Het werk" bevat een achttal interventies voor de uitvoeringsfase, zoals het zorgen voor een collectief gevoel van urgentie en goed omgaan met voortgaand inzicht. Het laatste hoofdstuk, "De nazorg", gaat onder meer over wat er doorloopt als het project stopt (hoe regel je onderhoud/beheer/nazorg?) en wat je doet met onderdelen die niet af zijn? Tenslotte bevat het boek nog een aantal bijlagen met bijvoorbeeld een projectplan en een krachtenveldanalyse.


Om met dit boek in de hand een project te leiden zal nog een hele toer worden: het is geen handboek als de ICB of PMBOK. Wat je wel krijgt is een veranderkundige kijk op een project, met interventies als het organiseren van weerstand. Ook biedt het een bredere blik, aan de hand van de lemniscaat, met bijvoorbeeld expliciete aandacht voor de voeding uit en de impact op de omgeving (Zij-kant). Voor grote veranderingsprojecten is deze methode zeer relevant; voor projecten met beperktere impact, zoals onderhoud of zuiver wetenschappelijk onderzoek, minder. Daartegenover staat dat behandelde technieken als aandacht voor creëren en krachtenveldanalyse cadeautjes zijn voor elke PMI/PRINCE2/IPMA-geschoolde projectmanager. Projectmanagement als veranderkundige opgave: een verfrissend perspectief!

Over de recensent:

Meinte Wildschut werkt bij NS als projectleider. Hij heeft ruime ervaring als consultant en projectleider. Zijn interesse ligt bij het omgaan met onzekerheid in projecten.

Volgende artikel: Impact